२०८० फाल्गुन १३ गते आइतवार

म मिडल बेन्चर्सफस्ट बेन्चर्स खरद‍ारम‍ा छ,
ल‍ास्ट बेन्चर्स सरक‍ारम‍ा छ,
म मिडल बेन्चर्स,
संघर्ष र अभ‍ावको बिचमै पिसिएको छु।

फस्ट बेन्चर्स अमेरिक‍न क‍ारम‍ा,
ल‍ास्ट बेन्चर्स घोट‍ाल‍ा र ठेकेद‍ारम‍ा,
म मिडल बेन्चर्स,
दुबै बेन्चर्सको पुल बन्द‍ा बन्दै,
ख‍ाडी मुलूकको सव‍ारम‍ा छु।

फस्ट बेन्चर्स क‍ालो कोटम‍ा छ,
ल‍ास्ट बेन्चर्स र‍ातो क‍ार्पेटम‍ा छ,
म मिडल बेन्चर्स,
न कोटम‍ा न नोटम‍ा,
बिचमै पिल्सिएको छु।

फस्ट बेन्चर्स म्य‍ानेजरम‍ा छ,
ल‍ास्ट बेन्चर्स ऊसकै बोस बनेको छ,
म मिडल बेन्चर्स,
न म‍ाथि उठ्न सकेको छु,
न शून्य हुन सकेको छु,
बस् जिन्दगी तम‍ास‍ाम‍ा जिएकाे छु।

प्रकाशित मिति : २०८० माघ २७ गते शनिवार